Instalace Anne-Claire Barrigy s názvem „You Can Only Walk Away“ pracuje se třemi vrstvami malovaných symbolů, objektů a poetického textu. Jejich společným jmenovatelem je invaze, narušení a s tím spojená změna struktury. Podobně jako mušle, která, je-li napadena, zcela změní svůj tvar, pracuje Anne-Claire s jazykem. Ve chvíli, kdy pocítila ohrožení ve svém mateřském jazyce, se uchýlila do bezpečí jazyka zcela nového. Prostředky vlastními vizuální umělkyni vytvořila nové písmo, kterým bez obtíží tvoří texty, jejichž význam stále čeká na odhalení. Výstava Anne-Claire reprezentuje úplné splynutí vizuálního umění s poezií: vizuální zápis nahradí dosud známé grafické podoby jazyka, jemuž porozumí ten, kdo umí číst v obrazech…

Během vernisáže proběhne autorské čtení básní Anne-Claire Barrigy.

*Anne-Claire Barriga je umělkyně a básnířka. Pochází z Bretaně, žije a tvoří v Praze. Studovala filozofii a literaturu v Paříži, poté absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Jiřího Davida. Její multimediální práce jsou často založeny na kombinacích textu a videa.

Living Room Art Space: Nový výstavní program Studia ALTA

V prostředí žánrově rozdělených uměleckých kruhů dochází jen málokdy k možnosti propojení disciplín, které mají k sobě velice blízko, mohou vzájemně čerpat ze svých výstupů a obohacovat se. Začleněním výstavního plánu do programu a koncepce Obýváku přináší Studio ALTA výzvu k tomuto propojení.

Living Room Art Space se inspiruje experimentálním a mezioborovým charakterem holešovického kulturního centra. První ročník výstav se zaměřuje na prezentaci umělců, kteří se pohybují v rovinách několika (nejen) uměleckých disciplín. Propojují vizuální tvorbu s hudbou, poezií, pohybem, vědou a dalšími odvětvími. V lehce chaotickém, negalerijním prostoru Obýváku zkoumají výstavy možnosti vizuální prezentace, mezioborové a společenské komunikace.

Kurátorka projektu: Eva Riebová