Sólový koncert violoncellisty Matthiase Lorenze (Drážďany) uvádějící Alvina Luciera a Mortona Feldmana. V úvodu komentář Petra Bakly o těchto dvou legendách americké avantgardy.

 

Program:

 

18.30 h

Petr Bakla o Lucierovi a Feldmanovi

 

19.30 h

Alvin Lucier: Glacier (2001)

Morton Feldman: Intersection 4 (1953)

Morton Feldman: Projection 1 (1950)

Charlotte Seither: krü (2018)

Albrecht Kunze: Schatten 2/4/5 (1992)

 

Hraje Matthias Lorenz, violoncello.

Více informací >>zde<<