Výstava představuje poprvé v ucelené formě dílo významného umělce a výtvarného pedagoga Lubomíra Jarcovjáka (*1962), který je svým životem i tvorbou pevně spojen s městem Zlínem. Jarcovják rozvíjí svá tvůrčí zkoumání v pestrém kontextu různých médií a výtvarných postupů, které sahají od grafických listů a jiných svébytných prací na papíru či z papíru, přes trojrozměrné objekty a monumentální sochařské formy, až po barevně kontrastující obrazové kompozice. Jejich východiskem jsou převážně elementární formy geometrické povahy, které symbolizují nejen autorův intenzivní vztah ke světu a přírodě, ale i jeho hlubokou úctu k historickým a duchovním hodnotám.

 

Jarcovják je rovněž autorem řady monumentálních realizací ve veřejném prostoru a pravidelně se účastní sochařských sympozií. K jeho nejvýznamnějším realizacím patří Křížová cesta v Bukovanech u Kyjova (2000–2010), Kubus ve Zlíně (1997) nebo kamenné monumenty v Uherském Brodě, Třinci či Ratíškovicích.

 

kurátorka: Pavlína Pyšná

místo konání: 1. podlaží budovy 14