Výstava Lubomíra Typlta “Vizionáři” se zaměřuje na specifickou část jeho tvorby – kresbu temperou. Tempera je pro Typlta prostorem pro živelný experiment, pro hledání a ověřování malířských záměrů. Zároveň výstava dokumentuje vývoj autorovy tvorby – proměny motivů a jejich variací. Ve studiích a skicách často nacházíme nové, nečekané, překvapující objevy. Ty souvisejí s rozšířením barevných, tvarových nebo kompozičních řešení a umožňují autorovi zpřehlednit nebo naopak vizuálně zproblematizovat motiv obrazu. Otevírá se tak prostor pro experimenty s kompozicí a barvou a jiné pohledy na vztahy mezi figurou a místem.

„Pro sledování vývoje motivů v Typltově malbě jsou tempery nenahraditelným zdrojovým dokumentem. Objevují se v nich, stejně jako v obrazech, dva základní tematické okruhy – prvním je figura ve vztahu k vitálním a vegetativním životním projevům (emoce, pohyb, spánek, interakce, komunikace, hra atd.), druhým je metaforický svět lidských konstrukcí a produktů, které zužitkovávají (spotřebovávají) lidské poznání, energii a čas.“ říká kurátor Petr Vaňous.

Více info k výstavě na https://www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/lubomir-typlt/