Výstavu zahájí Roman Musil, ředitel Západočeké galerie v Plzni.

O výstavě promluví její spoluautor Petr Jindra (Západočeská galerie v Plzni).

Představeno bude i čerstvé, 111. číslo Revolver Revue, obsahující rozsáhlý rozhovor, který s Lubošem Drtinou vedl Miloš Doležal.
Letní Revolver Revue uvede jeho šéfredaktorka Terezie Pokorná.

 

Luboš Drtina patří k autorům, kteří významně ovlivnili užitou grafiku. Jeho precizní a výrazově nezaměnitelné knižní, časopisecké a jiné grafické úpravy citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů (viz autorova bibliofilská edice, v níž vychází především poezie), a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami. Výstava je nejen výběrovým přehledem dosavadní Drtinovy tvorby, ale především ukázkou tvůrčí práce s mnohoznačnou povahou grafických prvků, znaků a obrazů v užitém díle, ilustraci, autorské knize i volné tvorbě.

LUBOŠ DRTINA (nar. 1963) studoval Střední odbornou školu výtvarnou (1978–1982), v letech 1986–1987 organizoval generační grafické sborníky. Zabývá se knižní úpravou, ilustrací, tvorbou plakátů, výstavních expozic, autorských knih, úpravou CD a volnou grafickou tvorbou. Od roku 1990 navrhuje knižní úpravy a ilustrace pro řadu nakladatelství (Pražská imaginace, ERM, Eminent, Thyrsus, Paseka, Volvox Globator, Knihcentrum, Nakladatelství Franze Kafky, Mladá fronta, Akropolis, Academia, Argo a další). Graficky upravil přes 500 knižních titulů. Od roku 2003 vydává vlastní bibliofilskou edici. V letech 2003–2013 působil jako odborný asistent v ateliéru Tvorba písma a typografie na VŠUP, kde se také v roce 2011 habilitoval. Za své grafické úpravy získal ocenění v domácích i zahraničních soutěžích.

Výstava dramaturgicky navazuje na výstavní projekty věnované užité, zejm. knižní grafice, realizované v Západočeské galerii v Plzni v uplynulých letech:

Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie (2010)

Časový optimista. Robert V. Novák – knihy/plakáty/fotografie/záznamníky/ marginálie/kresby/scénografie/… (2013)

Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc (2016)

www.lubosdrtina.cz