Opera

Historie se často mění v závislosti na politických strukturách. Tuto skutečnost dobře reprezentuje rusínská menšina. Domovem Rusínů jsou Karpatské hory, které leží na hranicích mnoha různých zemí..

V ukrajinštině jsou Khroniky jedním z označení písňových kronik, které většinou pojednávají o veřejných tajemstvích, jakými jsou svatby, rituály, pohřby, křtiny, svátosti, expedice, verbování, patriarchální společnost, zapomenuté vraždy, nenávist a láska.Kuchyňské interiéry, krajnice, kostely a pole se stávají jevišťmi, kde se odehrává každodenní život, performance, písně, vše v sérii pohyblivých obrazů. Nimcová dekonstruuje věčnou realitu tradičníchlidových písní, a následně vytváří experimentální etnografickou folkovou operu odhalující ženskou zkušenost posledního století.Khroniky začínají pokusem o uvedení současné kronikykaždodenního života v kontextu nestabilní a sporné situace na Ukrajině ze současného i historického pohledu – s terénními záznamy, textem, fotografií a archivním materiálen, v polyfonii subjektivit. Potulovat se po postaveném pokoji.