Lucia Veselá: Mezi Námi, Galerie XY, Olomouc

“Člověk je sám, současně však neexistuje mimo vztah…” tento citát náleží francouzskému filosofu 20. století Erichu Frommovi, autorovi známé knihy Umění milovat. Ještě před pár měsíci jsme si málokdo dokázali představit přerušení v podstatě všech procesů společnosti, jaké nám přinesla doba globální pandemie viru covid-19. A vlastně ani stále nevíme, jak to s námi bude. Avšak celá naše nejistá současnost nám přináší i plno zajímavých poznatků, jedním z nich je vývoj pojetí mezilidských vztahů, komunikací a s tím spjatých bariér. První týdny karantény nás usměrnily do našich domovů. Vybudovaly se tak podmínky intenzivního znovuprožití přítomnosti dvou a více lidí v takové míře, která tu již dlouho nebyla. Na druhou stranu je pravdou, že současnost patří digitálním technologiím, které se v rámci situace ještě rozšířily mezi přirozené aktivity člověka jako je práce, nakupování, vzdělávání či zkrátka jen vyhledávání zábavy. Komunikace, kterou vztahy generují se tak ještě více vzdálila fyzickému soužití a byla primárně směřována obrazovou cestou. Slova napsaná v messengerech, věty pronesené ve videochatech.

 

Lucia Veselá se ve výstavě Mezi Námi zabývá právě hranicí komunikace účastníků vztahu digitálního či fyzicky reálného. Zaměřuje se na dávno přehlížené přirozené aspekty smyslového vnímání bytí jiného člověka. A tak komunikační bariéry boří, avšak i vytváří, neboť co může jednomu bránit, může chránit druhého.

 

——————–

Lucia Veselá (1985) je absolventkou Vysoké školy umění v Bratislavě, kde žije a tvoří. Jejím domovským médiem je malba, zabývá se ale také multimédii, objektem a instalací. 

 

David Bartoš, kurátor

 

Lucia Veselá – Mezi Námi

výstava: 11. 8. – 11. 9. 2020

vernisáž: 10. 8. 2018, 18:00

kurátor: David Bartoš

 

luciavesela.com