Lucie Nováčková je absolventka malby na FaVU VUT v Brně v roce 2010. Je méně známou autorkou na české scéně. Ve své tvorbě se mino malbu věnuje také textilním technikám a scénografii. Také vytváří objekty a instalace. Její malířská tvorba mnohdy vychází z předloh fotografií. Lucii Nováčkovou zajímá samotný proces vzniku díla a tak často hledá vhodné výrazové prostředky. V její malbě nacházíme jak abstraktní polohy, tak i náznaky reality. Pro Altán Klamovka připravila cyklus maleb, které vznikly z potřeby mapovat a zhmotnit prostor, ve kterém autorka již neměla možnost se pohybovat, ale přesto je pro ni tento prostor velmi zásadní. Tvorba Lucie Nováčkové je cyklická a charakteristická svým zaujetím vizuální pamětí a hledáním osobního prostoru.

Lenka Sýkorová