Ve výstavě autorka vychází z osobní zkušenosti se sdílením dat ve stavu nevědomí. Spatření sebe sama v obrazech z nich generovaných vede ke zmatení vlastní identifikace. Výstava je jedním z výstupů autorčina dlouhodobého projektu, který se zabývá sdílením jakožto technologickou, ale i politickou agendou.