Tvorbu akademické malířky Ludmily Jandové prostupuje několik linií, které se rozvíjejí vedle sebe nebo následují po sobě. Někdy jsou si velmi blízké, jindy až překvapivě kontrastní. Je v nich zřejmá inspirace přírodou a jejími přirozenými zákonitostmi nebo vztahy mezi lidmi. Autorčina tvorba je prodchnutá hlubokou vírou a zároveň volností a tolerancí k odlišným názorům.

Tentokrát se v Městské galerii Panský dvůr představuje výrazově zajímavý a přitom vlastně nečekaný soubor kreseb. Vznikal od roku 1961 do roku 1969 a jeho část byla pak vystavena v pražském Mánesu. Jeho vývoj působí přirozeně, přitom však místy vysloveně dramaticky. Tato řada kreseb se rozvíjí zvláštním směrem ve stále výraznějším propojení s atmosférou své doby, tedy invenčních šedesátých let, ve kterých docházelo také k zásadním proměnám v životním stylu i v uměleckém vývoji.