Cesta Ludvíka Kuby (1863-1956) k malířství byla dlouhá a komplikovaná. Zpočátku využíval kresbu a akvarel k drobným ilustracím při svých cestách do Srbské Lužice, na Balkán a Podkarpatskou Rus, kde se věnoval sbírání lidových písní. Problémy s financováním sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech ho přivedly k radikální životní změně, v roce 1893 odjel do Paříže s cílem věnovat se výhradně malířství. Zásadním obdobím byl pro něho pobyt v°soukromé škole Antona Ažbeho v Mnichově v letech 1896-1904, kde se setkal s ruskými umělci V. Kandinským a A. Javlenským. Od roku 1904 žil ve Vídni a do Čech se natrvalo vrátil až v roce 1911. Výjimečně dlouhá umělecká kariéra činí z Ludvíka Kuby umělce dvou století. Jako většina jeho vrstevníků byl ovlivněn impresionismem a secesí. Současná přehlídka představí průřez děl od konce 19. století až do 50. let 20. století, včetně obrazů a kreseb ze soukromých sbírek, které ještě nikdy nebyly veřejně vystaveny.