kurátor / úvodní slovo 

Zdenek Felix

umělecký ředitel KAI 10 Arthena Foundation Düsseldorf

 

hudební performance

SMEGMAGNOM One Man Band