Lukáš Hájek je absolvent FaVU VUT v Brně, ateliéru Multimédií Richarda Fajnora (2003-2009), což jej zprvu nasměrovalo k práci s technickým obrazem a technologiemi obecně. Od této polohy však záhy po skončení studií upustil a zaměřil se na realizace na poli instalace a sochařství. V této činnosti obvykle vychází z každodenní reality a předmětů, které nás běžně obklopují. Autonomii uměleckého díla jim ovšem nepropůjčuje metodou ready-mades, nýbrž v duchu postminimalistické tradice tím, že jejich tvarosloví projektuje do volných objektů, zbavených prvotní funkce a zúročujících především jejich estetický potenciál. Práce tak nabývají kupříkladu forem rybářských splávků, tradičních domácích koláčů, dálničních komunikací apod. Příležitostně se Lukáš Hájek věnuje také sociálním tématům,kam lze zařadit i jeho happening „Polívka“ uskutečněný pro dnes už bohužel pouze hibernující ostravskou Galerii Kaluž.