Výstava představí cyklus 14 barevných fotografií Na bílém papíře a chlai z let 1988 a 1989 konceptuálních fotografů Lukáše Jasanského a Martina Poláka. Sérii zpřítomněných předmětů, které je tehdy obklopovaly ve všedním životě, předkládají bez jakéhokoli dalšího kontextu.

Vytvořené dvojice předmětů dokumentují dobovou skutečnost ve své absurditě a současně jsou parodií na žánr fotografického zátiší.