Ačkoli Lukáš Machalický a Robert Šalanda spolu dlouhodobě úzce spolupracují (ať už v rámci provozu galerie SPZ, vedení malířského ateliéru na AVU nebo dílčích projektů), Dvě jsou víc než jedna je překvapivě jejich první v pravém slova smyslu společná výstava. Jejím ústředním aspektem pak je moment balancování: vědomá i podvědomá snaha o udržení křehkého ekvilibria mezi banalitou a vážností, mezi individuální autorskou integritou a napojením se jeden na druhého, mezi precizností a chybou. Obraz je rozbitý, nedrží pohromadě. Ve zdi po něm zbyla roztlemená díra, je potřeba ji ucpat…

kurátorka Tereza Jindrová