POLARIS

Propojení dvou samostatně tvořících autorů nabízí multimediální dialog vnořený do komplexního výstavního environmentu prostor Kunst Haly a Cozy Studia. Citlivé a minimalistické řešení nabízí iluzi dystopicko-romantické krajiny uvězněné v přítomnosti časového limba mezi fiktivní minulostí a fantaskní budoucností. Spojení tvorby Lukáše Machalického a Tomáše Predky aktualizuje historické artefakty, dekonstruuje jejich původní funkce a komunikuje eklektické ideje a formy současnosti. Celistvé uchopení galerijních prostor představuje intimní konflikt mezi exteriérem a interiérem, mezi realitou a surrealismem, mezi cestou a cílem. Projekt ukotvený přírodním scénografickým řešením a pohráváním si s přírodními živly vytváří emotivní imaginativní situace vytrhávající z každodennosti.

 

Lukáš Machalický (*1984) vystudoval UMPRUM v Praze v ateliérech Jiřího Davida, Evy Jiřičné, Federica Díaze a Mariana Karla, kde diplomoval. V roce 2008 absolvoval stáž v Berlíně (UdK). Je spoluzakladatelem Galerie SPZ, kterou aktuálně vede s Markem Therem. V letech 2016–2023 spoluvedl ateliér Malba 1 na AVU v Praze.

 

Tomáš Predka (*1986) vystudoval AVU v Praze v ateliéru Vladimíra Kokolii. Semestr strávil u Jiřího Černického na UMPRUM v Praze a v ateliéru Expanded Painting Daniela Richtera na Akademie der bildenden Künste ve Vídni. V roce 2017 vyhrál Cenu kritiky za mladou malbu.

 

text: Michal Stolárik