Premiéra nového experimentálního filmu se uskuteční 10. 3. v 18:00 hodin.

Experimentální projekce každou středu a sobotu od 18:00 hodin.

 

Spolupráce Jakuba Vrby, českého umělce působícího v Rakousku, a Lukase Marxta, Rakušana, jenž se etabloval na mezinárodní umělecké scéně, se vyvíjí od roku 2015. Ve společné práci působí jako průzkumníci, stopaři a pionýři a filmově zachycují prostředí v odlehlých krajinách, ale i v lokalitách, které jsou pro ně důvěrně známé. Marxtovým hlavním vyjadřovacím prostředkem je filmové zpracování konkrétních prostorů. Jakub Vrba se ve své volné tvorbě vyjadřuje spíše performativním a postkonceptuálním způsobem a pracuje s různými médii. Spojením těchto dvou přístupů tak autorská dvojice vytváří videoperformance, které jsou charakteristické svou formou i výpovědí.

 

V díle Úžas: tak akorát moc velké okno někam a nikam, které bylo realizováno v ústeckém letním kině se zaměřují především na vizualizaci a uvědomování si osobní zkušenosti s prostorem a jeho vnímáním. Díky naddimenzovanému měřítku hlediště i jeviště mohli Marxt a Vrba zkoumat hypotetickou kolektivní i vlastní individuální zkušenost s prostorem. V části filmu jednoznačně převládá pohled jedince (vyjádřen postavou v pohybu). Pak se záběr ustálí a ve filmu vyzní prázdnota obrovského prostoru, který by mohl být sdílen komunitně.

 

Projekci v Domě umění Ústí nad Labem na vybudovanou projekční plochu si můžete plně vychutnat zvenku, skrze velká okna galerie.

 

Speciální poděkování patří Činohernímu studiu a Veřejnému sálu Hraničář, kteří zapůjčili techniku během realizace v letním kině a Rakouskému kulturnímu fóru v Praze a Rakouskému Ministerstvu kultury za štědré finanční příspěvky.

 

Kurátorka: Barbora Hájková

Grafický design: Adéla Bierbaumer & Marek Fanta

 

Bližší informace o výstavě a autorech najdete na:

https://duul.cz/lukas-marxt-jakub-vrba-uzas/ 

http://lukasmarxt.com/ 

http://www.jakubvrba.com/