Jako další z přídavků pod hlavičkou (WITHIN) je projekt rozšiřující tematiku interiority, enkrypce a tajemné mlčenlivosti. Zaměřením na digitálně tištěnou látku projekt zesiluje spletité výpočetní procesy, skrze které vznikl a které textil zpětně infikují svou logikou. Kromě výživné symboliky, kterou látka jako taková obsahuje, je nucena zahrnout množství dalších rozličných motivů, vlastností a mytologií. Okolo vláken takto již přesycené struktury se začne spřádat nová síť a stejným způsobem, jako je tomu u tkaniny, vytváří komplexní dynamiku vztahů z velmi prosté, avšak natěsno uspořádané hmoty.

 

Lukáš Prokop je studentem magisterského programu ateliéru Video na brněnské FAVU. Abstrakce, komplexita či experiment jsou mu zásadními východisky, v jeho tvorbě materializované skrze spletité procesy generativního 3D modelování, digitální manipulace obrazu a postprocessingu. Jeho pseudonym h5io6i54k je těsně spjatý s mezinárodní scénou experimentální elektronické hudby skrze tvorbu hudebních videí, grafiky či AV spoluprací. Mezi jeho důležité realizace se řadí výstavy v Galerii Mladých, Zaazrak|Dornych, díla Whisper Divulging, Svitanie, Opilio a dlouhodobé spolupráce s labely Genot Centre, Gin&Platonic či brněnským SOfT.

 

místo konání: Galerie Průchod, Údolní 512, Brno-střed