Martina Smutná a Bronislava Orlická se potkaly na Akademii výtvarných umění v Praze. Martina Smutná (1989) pochází ze Strážnice, studovala Akademii výtvarných umění v Praze, kam nastoupila k Jiřímu Sopkovi a diplomovala v ateliéru Vladimíra Skrepla. Věnuje se vlastní umělecké tvorbě a v rámci doktorského studia pracuje na publikaci o malířkách v českém prostředí. Bronislava Orlická (1989) studovala Střední uměleckou školu v Ostravě a Akademii výtvarných umění v Praze. Absolvovala v ateliéru malby Jiřího Sopka. Skrze kresbu, které se v posledních letech intenzivně věnovala, navazuje na svůj minimalistický malířský projev jinak, s novým gestem a figurací. 

 

Text kurátorky výstavy Barbory Lungové k nalezení zde.  

 

Výstavu bude možné zhlédnout do 1. března vždy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.