Karel Hynek Mácha (1810–1836) je nezastupitelným reprezentantem romantismu, básníkem, který, ač se dožil pouhých 26 let, povznesl svou tvorbou českou poezii na světovou úroveň. Výstava, pořádaná k 210. výročí narození Karla Hynka Máchy, nabídne návštěvníkům dobově rozdílné reflexe Máchovy literární tvorby, od romantismu přes realismus, surrealismus až po současnost. Zaměří se také na romantické tendence ve výtvarném umění obecně. Výstava bude rozdělena do tří tematických okruhů, věnujících se lásce, smrti a krajině/poutnictví

 

Mezi vystavujícími budou autoři: Václav Hejna, Adolf Kosárek, Bohdan Lacina, Antonín Mánes, Josef Mánes, Josef V. Myslbek, Pavel Nešleha, Jan Preisler, Toyen, Jindřich Štyrský, ze současných autorů pak Patrik Hábl, Jolana Havelková, Jan Hísek, Igor Hlavinka, Josef Hnízdil, Václav Jirásek, Ivan Ouhel, František Skála nebo Miloš Šejn.

 

K výstavě bude vydán obsáhlý katalog s četnými reprodukcemi.