Výstava Matěje Smrkovského, Karimy Al-Mukhtarové, Davida Helána a Jana Theodora Uranta reaguje na místně specifické prostředí města Blanska a jeho okolí. Autoři se zaměřili především na oblast Moravského krasu a na interpretaci jejích tradic legend i aktuální podoby. Matěj Helán dlouhodobě pracuje s motivem slovníku. Vytváří si sám svá vlastní slovníková hesla, která se bezprostředně dotýkají míst a situací z jeho profesního i soukromého života. Karíma-Al Mukhtarová se v posledních dvou letech, po své vlastní zkušenosti s berlínským uměleckým prostředím, začala orientovat na vztah konceptuálního umění a řemesla. V jejím přístupu se pak často setkávají performativní přístupy k určitému specifickému tématu s jejich artefaktuálním – takřka designovým řešením. Matěj Smrkovký pracuje převážně na bázi audiální; v rámci skupiny vystavujících se věnuje audiálnímu rozměru Moravského krasu. Jan Theodor Urant vystavuje sérii obrazů; tryptich na dřevě má znázorňovat určité porovnání emocionálně zachycené situace cornwolské krajiny s krajinou města Blanska.

 

Jana Písaříková, kurátorka