Přednáškové představení rezidentky BAiR Magdy Stanové:

 

“V oblasti umelej inteligencie sa väčšinou diskutuje o tom, či by mohli počítače dosiahnuť tvorivosť a inteligenciu ľudí. Ja som sa rozhodla k tomu pristúpiť z druhého konca — zaujíma ma, nakoľko je tvorivý proces umelcov algoritmický. Nie je totiž problém vytvoriť niečo, čo bude vyzerať ako umenie. Problém je vytvoriť niečo, čo spustí umelecký zážitok. Zážitky vyvolané umením majú so zážitkami vyvolanými kúzelníckymi trikmi, vyriešením (matematického/vedeckého) problému a vtipmi spoločné to, že sa z veľkej časti zakladajú na dostatočnej miere novosti.

V rámci tejto performatívnej prednášky predstavím aj výskum, ktorému som sa venovala posledné týždne ako rezidentka Domu umenia. Počas pobytu som sa s kustódkami brnenských galérií rozprávala o tom, ako na nich pôsobili jednotlivé diela, keď ich videli prvýkrát, a či sa to postupne menilo s časom. Kustódi sa totiž na rozdiel od väčšiny návštevníkov dívajú na tie isté diela dlho a opakovane.”

 

Performativní přednáška se uskuteční v pondělí 2. 8. 2021 od 18:00 ve studiu Domu umění na Malinovského náměstí.