Hologram je specifická forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu. Jedná se o proces, při kterém je možné zaznamenat trojrozměrný svět kolem nás na dvourozměrné médium a rekonstruovat takto zachycený trojrozměrný obraz zpět našim očím. Hologramy a holografické výrobky jsou primárně určené k ochraně tiskovin či výrobků proti kopírování a padělání.

  

S hologramy se můžete setkat na většině osobních dokumentů, ceninových tiskovinách, kolcích, dálničních známkách, nejrůznějších právních dokumentech, jízdenkách či vstupenkách, záručních listech ale i na mnoha softwarových výrobcích, v potravinářském průmyslu, jako atraktivní balení různých výrobků, suvenýrů a reklamních předmětů, apod.

  

Kapacita: 8 účastníků (děti od 8 let)

 
Registrace zde.