Výstava nabízí pestrý průřez dílem Magdaleny Jetelové od 70. let až do současnosti.

 

Diváci se mohou těšit na kouřové kresby, sochy, fotografie i projekty z oblasti land artu, do kterých jsou často vtisknuty ekologické a kulturně-historické otázky nabízející příležitost transformovat chápání okolního světa. Autorka vyniká originálním a multidisciplinárním způsobem tvorby, která se vyznačuje uměleckou radikalitou a důsledností. Ve svých instalacích pracuje s krajinou podobně jako s architekturou, s konkrétními místy, jejich historií, pamětí a příběhem. Zkoumá vztah vizuality a fyzického prostoru. Čas a prostor zaujímají v její tvorbě zásadní roli jako dva neoddělitelné aspekty lidské existence. Velkou roli sehrává také světlo, se kterým autorka pracuje jako se sochařským materiálem pomocí promítání laserových paprsků a nápisů na objekty v krajině. V průběhu posledních třiceti let umělkyně, jako jedna z prvních, do své tvorby začlenila vedle laserů i využití dronů, satelitů a navigačních technologií GPS, nikdy to však nebylo na úkor jejího základního objasňování environmentálních problémů, které jsou jádrem všech jejich projektů.

 

kurátor: Tomáš Zapletal Cermak