VJ LIPP, foto: Eva Kořínková

Zveme vás na projekci novomediální umělkyně Magdalény Kašparové, při které na stěnách budovy České pošty v Lipencích ožije video-koláž, složená z historických i současných fotografií, videí, záznamů z kronik a dalších materiálů, jež se úzce pojí s historií i současností Lipenců.

 

Autorka mapuje nejen překotný rozvoj lokality, ale také způsob užívání médií v průběhu času. Formou videokoláže s četnými záměrnými chybami v obraze (tzv. glitch) tak komponuje „novou paměť“ obce a jejích obyvatel. Prolínají se zde různé časové roviny, obrazové materiály a mediální artefakty, jako jsou zapomenuté analogové fotografie, útržky digitalizovaných filmových pásů, nahrávky ze smartphonů nebo 3D skeny objektů spjatých s místem.

 

Magdaléna Kašparová je čerstvou absolventkou ateliéru Nových médií 1 (škola Tomáše Svobody) na AVU v Praze. Pracuje hlavně v médiu videa, webové stránky a digitálních technologií. Ve své práci využívá prostředky remediace, mediální archeologie, retrospekce a vracení se do minulých dekád. Dále se zabývá sbírkotvornou činností a zpracováváním masy věcí, zajímá ji také pomezí umění a grafického designu, vycházejíc ze své praxe grafické a motion designérky. Její videopráce byly promítnuty na festivalech MFDF Jihlava, LFŠ Uherské Hradiště nebo 4+4 dny v pohybu.

 

místo konání: Budova České pošty, ul. Na Bambouzku 500, Praha-Lipence

 

Můžete přicházet v průběhu celé doby promítání – projekce se bude ve smyčce opakovat. Více informací o projektu zde. Projekt byl vybrán k realizaci v otevřené výzvě TriangulUM 2021. Akci pořádá Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město a Neolokátor.