Magic Carpets 2019: kompilace skutečností

 

Kampus Hybernská, Petrohradská Jedna dva tři gallery, Kasárna Karlín, galerie (A)VOID

 

Jaký druh reciprocity je charakteristický pro vztah mezi veřejným a soukromým? Jakým způsobem prostor formuje denní rituály jeho uživatelů? Jakou roli plní umění ve veřejném prostoru? Jak vznikají monumenty a manifestace kolektivní paměti?

 

Druhý ročník Magic Carpets v Praze je koncipován jako série menších výstav a akcí, které souběžně proběhnou na čtyřech místech v Praze.  Cílem projektu je vtáhnout do uměleckého dění obyvatele vybraných lokalit a společně s nimi se pokusit odpovědět si na otázky podob a využívání veřejného i osobního prostoru.

 

Zúčastnění umělci: Benjamin Tomasi, Milan Mikuláštík, Jolana Havelková, Darina Alster feat. Mothers Artlovers, Michal Kindernay feat. Deana Kolenčíková, Tereza Bonaventurová, Pavel Karous, Ateliér Intermédií FAVU VUT pod vedením Pavla Sterce a další.

 

Doprovodný program zahrnuje workshopy, veřejné debaty, autorské čtení, performance, happening, koncerty a promítání filmu. Dvoudenní mezioborové sympozium se uskuteční 27. a 28. května 2019 v Kampusu Hybernská. Hlavními tématy sympozia budou obrazový prostor a jazykový systém města a s tím spojený řad, historická pamět’ míst, vizuální smog, prostor fyzický versus virtuální, pražská koncepce tvorby veřejných prostranství, aktuální situace umění ve společenském životě, umělecká díla ve veřejném prostoru, fenomén městských komunit a kulturní politika evropského společenství.

 

Podrobnosti na www.magiccarpets.cz