Jaký druh reciprocity je charakteristický pro vztah mezi veřejným a soukromým? Jakým způsobem prostor formuje denní rituály jeho uživatelů? Jakou roli plní umění ve veřejném prostoru? Jak vznikají monumenty a manifestace kolektivní paměti?


Výzvou tohoto projektu je nabídnout několik pohledů na rozhraní mezi veřejným a soukromým, osobním a sdíleným prostorem – místem i mentálním rozpoložením, a pokusit se o to vnímat město jako obrazový prostor a jazykový systém, jenž do jisté míry
programuje naše životy.


Více na https://www.magiccarpets.cz/program