Magické působení je site-specific instalace, vycházející z trvalého napětí v transparentních materiálech, jako je sklo,plast apod. To způsobuje jejich jiné optické vlastnosti. Vzniká tak dvojlom, který je přímo úměrný vnitřnímu napětí. Pokud se vnitřní napětí v materiálu zvýší, praskne nebo se roztříští. Tohoto jevu využívá metoda zvaná polarimetrie ke stanovení vnitřního napětí a jeho rozložení ve skleněných nebo plastových výrobcích a ke kontrole jejich kvality. V praxi využíváme této metody formou polarimetrické fólie, která je předložena před výrobek a pomocí osvětlení z monitoru kontrolujeme riziková místa. Ta se v materiálu, jako je sklo nebo plast projeví formou širokého barevného spektra (duhy). Tato technologie, je pro design skla velmi důležitá.

 

Jednotlivé obrazy reagují na instalaci objektů. Ty jsou sestavené z ready made produktů, jako je duritka, celofán, izolepa, pravítka, tvrzené sklo apod. Každodennost a obyčejnost těchto produktů každodenní potřeby, je akcentována kontrastem. Toho je dosaženo polarimetrií, která zde sehrává roli přidané hodnoty ve formě záření.

 

Cílem projektu, je rozšířit aplikaci současných technologií na transparentní materiály jako je sklo, plast apod. Ačkoliv jsme původem skláři, nesnažíme se držet českých řemeslných tradic, ale naopak nabouráváme hranice ve vnímání toho tradičního materiálu. Svou prací chceme reagovat na současné trendy ve vizuálním umění.

 

V druhé, menší části galerie, je instalovaná plastika, která je ve středu místnosti. Je to totem, který je sestaven ze siluet sklářských prací vystavujících. Prostřednictvím materiálu a technologie autoři modelují obraz trvalého napětí. To vytváří zářivé barevné spektrum. Vzniká tak astrální modla, která září svou aurální podstatou.

 

Vystavující se snaží svou prací kontextualizovat současnou problematiku užitého umění. V rámci svého zaměření (design skla) rozšiřují problematiku aplikované technologie na transparentní materiál, jako je sklo nebo plast. Jinak laboratorní technologický postup využívají na poli volného umění. Ideová podstata spočívá v obsahové rovině projektu. Vnitřní napětí materiálu se v praxi vyhodnocuje jako zásadní chyba, která způsobuje praskání a destrukci objektů. Autoři vědomě balancují na této pomyslné tenké sebedestrukční hranici.