Výstava Magické působení je prezentací současných studentů ateliéru Design skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Matyáše Hrušky, Ivany Zuskinové a Jiřího Lišky. Ti zkoumají vlastnosti skla, které manipulují do vizuálního obrazu a instalace.

 

V prostoru galerie Artatak vzniká site-specific instalace, která divákovi nabízí nevšední zážitek. Prostřednictvím současné techniky dochází ke zprostředkování vlastností materiálů, jako je Trvalé napětí. To způsobuje jiné optické vlastnosti skla a plastů. Vzniká tak dvojlom, který je přímo úměrný vnitřnímu napětí. Pokud se vnitřní napětí ve skle a plastu zvýší, praskne nebo se roztříští. Tento jev se v transparentních materiálech, jako je sklo nebo plast projevuje formou zářícího duhového spektra.

 

Instalace, je zcela podmíněna prostoru galerie a pracuje s ním. Současně klade důraz na netradiční kombinaci materiálů. Ty jsou vzájemně propojené vznikem – sériovou výrobou, ale i určitou nadsázkou, kdy plast přejímá vzory broušeného českého křišťálu. Díky kombinaci těchto technologicky zcela odlišných materiálů vzniká konfrontační téma, které provází diváka celou výstavou a tím je vizualita chyb.

Ty jsou prostřednictvím technického obrazu a promítané animace nedílnou součástí objektů a instalace. Nevidíme obraz, která očekáváme ale objevujeme zcela jiný svět. K takovému zásadnímu objevu přispívá polarizované světlo a objekt, které jsou ve vzájemné interakci. Dílo je procesuálního charakteru. Vzniká až na základě našeho vidění skrze polarizované brýle. Získáváme vizuální zkušenost a odhalujeme nový význam materiálu, který se mění přímo před našima očima. Tento proces lze vnímat jako metamorfózu, proces proměny důvěrně známých předmětů, jako jsou plastové tácy s imitací broušeného křišťálu nebo skleněná dvířka lednice do abstrahovaných kompozic.

 

Cílem Magického působení je nejen zprostředkování vizuality technologického postupu, ale i nabourání tradičních hodnot ve smyslu vnímání materiálu skla. Díky tomu dochází k ojedinělému efektu, který je nevšedním zážitkem pro návštěvníka galerie.