QWA – sdružení Sofi Hémon & Inna Maaímura

Výstava dvou francouzských výtvarníků je koncipovaná jako dialog mezi současnou výtvarnou tvorbou, muzeologií a architekturou Pavilonu Anthropos. Hlavními myšlenkovými motivy výtvarného konceptu, který obsáhne interiér i exteriér Pavilonu včetně expozic, jsou geografický a poetický prostor mezi severem a východem, paleolitická krajina, polarita mezi současností a ztracenou minulostí vytvářející pojítko mezi archeologem a umělcem.

Sofi Hémon (1962), žije a pracuje v Morangis ve Francii. Výtvarnice, výzkumnice, studovala užité a výtvarné umění v Paříži. Ve své tvorbě se zaměřuje na performativní instalace, akce, vytváří digitální obrazy a zabývá se možnostmi spolupráce mezi umělci.

Inna Maaímura (1972) výtvarník žijící a pracující v Dordogne, ve Francii. Vystudoval filozofii umění, působil v mnoha uměleckých skupinách. Zabývá se vizuálním uměním, instalacemi, poezií a performancemi.