Tvorba Vladimíra Merty je poměrně široká, zasahuje do různých oblastí (kresba, malba, instalace, video, …). Tentokrát autor připravil pro Galerii NoD koncept nazvaný Malby větrem., který rozvíjí v posledních čtyřech letech. Realizoval je na několika místech, kde zavěsil nad papírem nebo plátnem štětce a nechal vítr„tvořit“. Každá kresba či malba je úplně jiná, záleží jenom na síle, rychlosti a změnách směru větru. Vznikají tak pozoruhodné záznamy, které se od sebe mohou výrazně lišit. Součástí výstavy je video, které proces zaznamenává.
Kurátor: Jiří Machalický