Samostatná výstava Filipa Horyny. Výstava probíhá v galerii ABF, Václavské nám. 31, Praha 1