Výstava je aktualizovanou reinstalací prvního společného projektu dvojice renomovaných autorů ze severu Slovenska. Manželé Čierny se zhruba po 20 letech vůbec poprvé odhodlali k práci na společném uměleckém díle. A i k jejich vlastnímu překvapení, to co ze společné práce vzniklo, je doposud snad jejich nejsilnější výtvarný odkaz.