živá instalace v bytové galerii
life performance in in-room gallery

20 – 24

vlastní nápoje nevadí
byob friendly