Zveme do Knihkupectví Artmap na slavnostní uvedení knihy Mapování pohyblivého obrazu. Média, aktéři a místa v českém prostředí, která vznikla jako jeden z výstupů výzkumného projektu Národního filmového archivu „Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění“. Publikace je věnována historii a kontextualizaci doposud fragmentárního obrazu pohyblivého obrazu na pomezí uměleckého provozu a kinematografie.

 

Publikaci uvedou editoři knihy Sylva Poláková a Martin Mazanec.