Marek J. Vavřinec je liberecký rodák, aktuálně žijící a tvořící v obci Kerlina. Tento originální výtvarník se ve své ilustrátorské a grafické tvorbě zabývá tematikou změněných stavů vědomí, astrálním světem a sexualitou. Vavřincův zájem o astrologii, změněné stavy vědomí a transendenci pak dodává do jeho tvorby aroma magického mystična. Dojem nevšedního zážitku při kontaktu s Vavřincovými grafikami a ilustracemi umocňuje autorův osobitý, syrově poetický rukopis. Volená tématika a způsob kterým Vavřinec nakládá s figurální stylizací, barevností a písmem, jej velmi přibližuje tvorbě slavného českého grafika a spisovatele Josefa Váchala.

 

Marek J. Vavřinec studoval United World College of the Adriatic v Italském Duinu a také Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Písmo a typografie pod vedením Františka Štorma. K realizaci svých grafických cyklů a knih používá hlavně techniky barevného dřevorytu, dřevořezu a knihtisku. Ilustroval řadu archetypálních literárních děl (např. Starý zákon, Odysseiu, Fausta či Zuřivého Rolanda). V posledních letech se zabývá zejména volnou kresbou a malbou.