Dlouholetý grafik Galerie výtvarného umění v Náchodě Marek Macek představuje výběr ze svých grafických prací vzniklých bezprostředně pro galerijní účely. Ve vlastní, pohyb akcentující instalaci, shrnul výstavní materiály ve formě různorodých publikací, katalogů, plakátů a dalších akcidenčních tisků za období cca 15 let. Jako grafický designer vysoce citlivě reaguje na aktuální dění ve sféře úprav tiskovin, ale zároveň důsledně respektuje nutnost celistvého grafického obrazu instituce i primárního účelu dané tiskoviny.

 

kurátor: David Chaloupka