Tvorba Marka Meduny se rozvíjí v různých liniích,není předem čitelná, její cesty a odbočky nemůžeme předem odhadnout. Autor si umí najít vlastní směr bez ohledu na vnější vlivy. Přichází na překvapivá řešení, která se vymykají většinovým proudům. Přitom neodmítá tradici, naopak z ní někdy přirozeně vychází.

Na této výstavě se snaží osvobodit od metafor a významů, které umění někdy až příliš zatěžují. Jeho „artefakty“, které se stávají přirozenou součástí prostoru, jsou samostatné a nezávislé na sociologických, politických a společenskokritických vyjádřeních. Stávají se především čistým zážitkem pro naše smysly a zároveň předmětem k zamyšlení nad tím, v jakém žijeme prostředí.
Hostem Marka Meduny je Radim Langer s výstavou nazvanou Akulit 1220X600X3,2, přicházející s příbuzným vnímáním formy, která však vyvolává asociace spojené s naším způsobem života.

Kurátor: Jiří Machalický

http://medunameduna.blogspot.cz/