Epopej 21. století ve dvanácti velkoformátových obrazech.

 

Marek Pražák bývá označován a sám sebe označuje za univerzálního autora asi proto, že se pohybuje mezi žánry a jeho vztah ke světu je výrazně performativní. Je malíř, sochař, performer, básník, hudebník, designér. Pražákova všestrannost odpovídá také jeho vizi „ostravské syntézy“, která má být spojením „umělců a kultivovaných tvorů“ v jednotnou rezonanci, způsobenou sepětím umění, hudby, obrazu a slova. Výstava zdůrazní jednu výseč jeho všestrannosti, malbu, a bude sledovat Pražákovo mnohostranné zkoumání moderního člověka a společnosti v čase historickém i vesmírném a v nejistotách současného bytí. Jsou ruiny, na nichž naše identity stojí, schopny unést naše požadavky na dobrý život, na lepší budoucnost společnosti? Jaké síly, moc a energie mají vliv na dobrý život lidí na Zemi?

 

Pro výstavu Dvanáct přikázání připravuje Marek Pražák cyklus dvanácti velkoformátových obrazů, jakousi celosvětovou epopej 21. století a jeho předmoderních předpokladů. Sleduje, jak staré příběhy prorůstají a přecházejí v nové a jak se potkávají s tím, co sám může pozorovat nebo nachází v paralelním světě kultury a informací. Zajímá ho, jaké zákony, zákonitosti, dohody, úmluvy, povinnosti, práva, návyky a zlozvyky ovlivňují rozdělení světové moci i životy jednotlivců. Není to však jen nihilistický pohled do temné budoucnosti a kritika špatných stavů, je to i vize transformační schopnosti kultury, umění a estetiky jako způsobu kultivace vnímání i konání a vize mentálního a smyslového přenastavení způsobu prožívání a užívání tohoto světa. Více zde.

 

kurátorka: Edith Jeřábková

architekt výstavy: Dominik Lang