Doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. vedoucí Katedry grafiky a kresby –
Fakulty umění Ostravské univerzity představí na výstavě IN HANDS své grafické práce. Marek Sibinský má za sebou řadu domácích i zahraničních výstav, ale také mnoho ocenění (např. v soutěži Grafika roku) a účast na světovém trienále grafiky v Krakowě. Tvorba Marka Sibinského konfrontuje problematiku identity vizuálního obrazu a současný stav v oblasti mediální produkce. Často kromě grafiky využívá přesahy do dalších médií jako je malba, fotografie a animace.