Margot Pilz (1936 Haarlem/Nizozemsko, žije a pracuje ve Vídni) patří k průkopnicím rakouského konceptuálního umění, již její rané fotografie obsahují experimentální a performativní aspekty, projevuje se v nich vliv avantgardní kulturní scény 60. a 70. let. Výstava, pořádaná ve spolupráci s Odborem kultury města Vídeň, připomene význam autorčiny performativní fotografie i její pozici v oblasti nových médií. Autorka pracuje s novými technikami a materiály, reaguje na tabuizovaná témata a společenské stereotypy. Jako jedna z prvních v Rakousku začala pracovat s počítačem a hledat tak nové výrazové prostředky a metody, překročila hranice analogové fotografie. Život a dílo Margot Pilz jsou úzce spojeny, což je zřejmé z jejích konceptuálních fotografických sérií, zabývajících se mezilidskými vztahy – vycházejí z autorčiných prožitků a životních situací, jejich charakteristickými rysy jsou radikalismus, akcionismus, feministické pozice.

Kurátor: Jana Vránová