Fotograf Gallery, Centrum audiovizuálních studií a Katedra fotografie FAMU Vás srdečně zvou na přednášku Mariam Natroshvili

 

Muzeum na vyžádání — Současné umění v Gruzii

 

Rezidentka Fotografa ji přednese na FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 (U1).

 

Muzeum současného umění, Tbilisi je muzeem v pohybu, muzeem „na vyžádání“. Za pomoci foto- a video- dokumentace děl gruzínských umělců vypráví různé příběhy. Je pokusem o přehodnocení důležitých děl současného gruzínského umění v sociálně-politickém a historickém kontextu. Včetně nejnovější historii země. Popisuje čas prostřednictvím současného umění. A také zpochybňuje tradiční podobu muzea a experimetuje se způsoby, jak může být současné umění „doručováno“ široké veřejnosti. Více o autorce

 

Přednáška se uskutečňuje v době autorčina studijního pobytu v Praze, kam přijela na základě udělení Fotograf Residency pro kurátory / kurátorky a umělce / umělkyně ze zemí Visegrádské čtyřky a Gruzie.