Marián Mudroch (1945) patří k předním postavám slovenské neoficiální scény 70. a 80. let, jejíž příslušníci uplatňovali konceptuální postupy při přehodnocování podoby a smyslu tradičního uměleckého artefaktu. Mudroch se svým příznačně hravým, přemýšlivým a zkoumavým tvůrčím přístupem odkrývá a znázorňuje prazákladní jevy prostoru, plochy, světla, pohybu a znaku, ze kterých se náš svět skládá. Mudroch je také respektovaný pedagog, který učil mj. na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Jeho výstava v GASK – Galerii Středočeského kraje představuje malou retrospektivu jeho tvorby od začátku 70. let.