Srdečně zveme všechny příznivce galerie Pekelné sáně na setkání s Marianem Pallou – českým prozaikem, básníkem, výtvarníkem, vysokoškolským pedagogem, publicistou a recesistou. Po ukončení studia na konzervatoři v Brně v oboru kontrabas v roce 1977 hrál přes patnáct let v orchestru Janáčkovy opery v Brně. V období od roku 1994 do roku 2011 působil pedagogicky na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde zastával post asistenta a později docenta. Tento svébytný výtvarník a malíř se zaměřuje na performance, kresbu a malbu, ve které hraje důležitou roli jak použitý materiál, tak i koncept. Je mistrem Česka ve slam poetry, píše prózu, poezii a hry. V současném umění mu chybí humor a lehkost, stejně jako se ohrazuje proti příběhovosti. “Všichni umělci teď mluví o tom, jak za jejich fotografiemi, knihami a obrazy musí být nějaký příběh. Buď je ale prostě to dílo dobré, anebo špatné. Příběhovost je hrozná nuda“. Na setkání s touto mimořádnou osobností si sebou vezměte porci dobré nálady a těšte se na povídání, které vám otevře nové obzory a představí unikátní pohled nejen na umění, ale i na přírodu a dění kolem nás.