Podnětem k vytvoření fotografického souboru Invariant Plates byla pro dánskou vizuální umělkyni Marianne Viero (1979) kniha z konce 19. století pojednávající o dobových tiskových metodách. Svůj silný vizuální zážitek z příkladových vyobrazení se Viero rozhodla přeložit do média fotografie za užití mnohonásobných expozic a maskování motivů.