Graze znamená lehký dotek, oděrka. Sada nástrojů Soft Graze uvrhává do bezčasové prostorové léčky, ze které sama tvoří únik. Výstava Soft Graze představuje sochařskou instalaci instrumentů stimulujících potřebu po blízkém doteku, který ztělesňuje alarmující tenzi mezi kýženým uzdravováním a ochranou. Svou svírající blízkostí instrumenty utváří nekonečnou a nekontrolovatelnou smyčku zaklenutou v opětovném prožitku. Instrumenty svou fiktivní účelovostí otevírají cestu k samoobslužnému užití.

  

Výstava Soft Graze je diplomovou prací ateliéru Critical Optics VU4 UMPRUM a zároveň první samostatnou prezentací umělkyně Marie Holé (*1998), která se ve své tvorbě věnuje sochařským objektům a materiálové procesuálnosti.