Marie Tomanová je česká umělkyně a fotografka žijící v New Yorku. V galerii 35m2 představí novou sérii děl “It Was Once My Universe” (2019), kterou vytvořila během svého prvního a dlouho očekávaného návratu domů, po osmi letech stávených v Americe. Videoinstalace “It Was Once My Universe” je dána do kontrastu se sérií fotografií “Live for the Weather” (2017), která je syrovým a osobním dokumentem autorčina každodenního života v Mikulově mezi lety 2005 až 2010, před odletem do USA. V sepětí tyto dvě série přináší tváří v tvář dva velmi rozdílné pohledy na svět, dvě rozlišné skutečnosti, dvě značně rozdílé identity a prožitky, které nejsou vždy minulostí či zřejmou přítomností. Idea místa a patření do něj je zásadním aspektem v porozumění práce Tomanové. Vykořenění, začlěnění do prostoru a komunity, identita a vzpomínky jsou klíčová témata jak v předchozých sériích autoportrétů (2014-) či v souboru portrétů Young American (2015-), tak i v nejnovějším souboru děl “It Was Once My Universe”, který odráží realitu návratu domů do rodného Mikulova.

 

Marie Tomanová vyrostla v Mikulově na Jižní Moravě Studovala na Masarykově Univerzitě v Brně, nejdříve Vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě a následně v Ateliéru malby na Fakultě umění VUT, kde získala magisterský titul. Po skončení studií odjela do Spojených států, v současnosti žije a pracuje v New Yorku. Její práce se dramaticky změnila v přístupu, formou i obsahem.

 

kurátoři: Thomas Beachdel & František Fekete