Kdo jsi? 

 

„Jsi oko, jsi kapka, jsi moře, jsi vzduch, vítr, dým…”

 

Odpověď, která se nikdy nepřestává vyvíjet a měnit v závislosti na tom, jak hluboko v sobě či daleko ve světě a čase si otázku pokládáme. Výstava Jsi představuje pohled na malířskou tvorbu Marie Vránové v rozsahu několika let prostřednictvím úzkého výběru obrazů. Proměna je zde patrná ve vývoji jak témat maleb a způsobu jejich zpracování, tak především jako samostatný motiv, který prostupuje všemi autorčinými díly bez rozdílu doby jejich vzniku.

 

Umělkyně dlouhodobě věnuje pozornost krajině a jejím proměnám v rámci přírodních cyklů i lidských zásahů. Snad právě odtud vyvěrá citlivost, která ji vede k intenzivnímu uvědomování si sebe sama jako součásti většího celku. V malbě reflektuje vzájemné působení mezi člověkem a krajinou, která ho obklopuje, věnuje se roli kořenů a tradice v duchovním vývoji člověka a jeho výtvarné tvorbě, maluje vznik nového života ve fyzické i duchovní rovině. Zachycuje proměny a pomíjivost jedince avšak převážně v sebenaplňujícím splynutí s přírodou. Výstava tak představuje stylizované portréty a autoportréty ve spojení s imaginativní krajinou, momenty ze života tkalcovny v Rokytnici a abstrahované přírodní motivy, z nichž Marie sestavuje geometrizující obrazce na abstraktních malbách.

 

Součástí výstavy jsou úryvky autorských textů, básní, které obrazy nepopisují, nýbrž jako plnohodnotná umělecká díla o sobě se s malbami doplňují.

 

Dominika Halvová, kurátorka 

 

—-

 

Marie Vránová studovala malbu II u Martina Mainera na Fakultě výtvarných umění při Vysokém učení technickém a Výtvarnou a vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě při Masarykově univerzitě. Narodila se ve Zlíně a většinu života prožila na Jižní Moravě. Rodná krajina a kultura jsou jí inspirací v tvorbě zahrnující malbu, site-specific realizace a performance. V současné době se věnuje obrazům, v nichž osobitým způsobem reaguje na lidovou tvořivost, výzdobu vnějších stěn a štítů domů motivy šišek, se kterou se setkala v krajině severních Čech. V obrazech experimentuje s novými přírodními motivy a surreálnými situacemi. V letech 2013 – 2015 byla součástí umělecké dvojice Ateliér KIN, vedla Galerii KIN Jídelna v areálu továrny Koh-i-noor a.s. v Praze, pro kterou vydala Katalog GKJ 2014 – 2016. Roku 2014 se účastnila mezinárodního sympozia Na hranici – Grenznah v Německu. Od roku 2003 pravidelně vystavuje na skupinových i samostatných výstavách v České republice a zahraničí včetně skupinové výstavy V4 Exhibition v Belgii. Momentálně žije a pracuje ve Zlíně.

 

marievranova.com