Pine cones 01 je výstava obrazového triptychu vytvořeného pro prostor Cafė ve Foyer a svou konstrukcí přímo odkazuje na vnitřní architekturu Veřejného sálu Hraničář, ve kterém se kavárna nachází. Autorka kontinuálně od roku 2014 vytváří obrazy s jednotnou tématikou šišek, reaguje tak osobitým způsobem na lidovou tvorbu ovlivněnou německou kulturou, na výzdobu vnějších stěn a štítů domů se kterou se setkala v pohraničí krajiny Severních Čech. Šišky na domech jsou zde kladeny rytmicky vedle sebe tak, že vytvářejí ornament, či jen florální seskupení. Od roku 2015 tyto obrazy postupně prezentuje na výstavách.

Tématu se autorka věnuje dlouhodobě, například i formou performance, která se poprvé uskutečnila při příležitosti reakce na verdikt města Břeclav o zamítnutí výsadby stromu. Performance má název Strom/dubový sad 02, a je doplněna zvukovou animací, při které je v pozadí přehráván zvuk čištění kmene stromu. Jinou formou je oltářní obraz pro kapli sv. Víta v Sinutci, který prezentuje jednu z kompozic šišek. Poslední výstavu v roce 2017 vytvořila pro Galerii Makráč v Praze – Petřinách, která taktéž reagovala specificky na prostor, kde se galerie nachází.

Autorka hledá rytmus, vytváří obrazy s motivem šišek, které doslova konstruuje pomocí geometricky pevných linií, někde je vrství, nebo jen shlukuje. Vznikají tak rytmicky řazené vzory, které v obraze vytvářejí pocit prostoru, pravidelná seskupení a vizuální řád.
Samotnou malbu, odkazující na tradiční lidovou tvorbu výšivek poskládanou z jednoduchých prvků, ponechává náhodě.

Setkání s autorkou 16. 3. 2018 v 18.00