Nomádství, fluidní komunity, eskapismus, galerijní rainbow, symbiotická dílna.

Temporary Paradises je projekt založený na vytvoření dočasné komunity, která bude v době výstavy obývat galerii. Galerijní prostor bude otevřen pro aktivní participaci, kdokoli se může připojit a na libovolně dlouhou dobu s námi obsadit galerii, ať už na workshop, jedno přespání anebo celou dobu trvání výstavy. Pokusíme se vytvořit bezpečný prostor pro plnohodnotné setkávání, pro citlivost a vzájemnou reflexi, pro sdílení a interakce, které nejsou v galerijním prostoru běžné.

Hlavní linií programu bude kontinuální série facilitovaných setkání na téma společenství. Facilitátoří připraví a představí všelijaké techniky pro smysluplnou vnitřní práci a zkoumání skupinové dynamiky. Vyvrcholením tohoto procesu bude dvoudenní workshop Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka, který se soustředí na restrukturalizaci naší obvyklé komunikace, na téma vztahů, rozhodování, konsenzu, konfliktu v rámci komunity. 

Dále budou během výstavy probíhat akce vycházející z aktuálních potřeb a možností komunity. Prostor bude otevřen pro to, aby každý mohl iniciovat aktivitu, skrze kterou může obohatit kolektiv a zároveň umožnit změnu perspektivy diváka z pasivního konzumenta na aktivního spolu-tvůrce. Budou probíhat různé akce, od celonočních koncertů, autorských čtení, každodenní jogové praxe, pohybových workshopů až po přednášky, diskuze nebo akční tréninky, společné vaření z kontejnerových úlovků nebo výlety a průzkumy okolí galerie. 

Záměrem je společně zkoumat a otevírat témata, která v nás jsou živá, sdílet pohledy na alternativní způsoby spolužití, různé formy symbiotické koexistence, nebo jen na několik dní/týdnů poskytnout zázemí někomu, kdo zrovna nemá kde bydlet a pracovat.

Program / změny jsou vítaným činitelem harmonogramu programu:

12-15.10 / Celý den / příprava prostoru, neváhejte se připojit
16.10. / 18.00 / zahájení – Představení myšlenky, performance
17.10. / 18.00 – 20.00 / Workshop – Clown discovery. (kolem aktivismu)
18.10 / 10.00 – 13.00 / Workshop – Corporal Mime (oblečení bez návrhu / motivu prosím)
18.10 / 23.00 – 7.00 / Sleeping concert
18.10 / 18:00 / Práce se skupinovou dynamikou – Facilitované setkání
19.10 / 10.00 – 13.00 / Workshop – Corporal Mime (kolem aktivismu)
20.10 / Akční trénink Ende Gelande
21.10 / 18:00 / Práce se skupinovou dynamikou – Facilitované setkání
21.10 / Celodenní / workshop Vytváření společenství dle Scotta M. Pecka
23.10./ 18.00-21.00 / Workshop – Clown – high and little state – (kolem aktivismu)
24.10. / 17:00 / Práce se skupinovou dynamikou – Facilitované setkání
25.10. – 29.10. ****** ENDE GELANDE ******
31.10. / Halloween / Procházka / Koncert / jam
1.11. / 15:00 Práce se skupinovou dynamikou – Facilitované setkání
2.11. / 18:00 / Workshop Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka
3.11. / Celý den / Workshop Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka
3.11. / 20.00 / Koncert Izabely Kałduńska
4.11. / Celý den / Workshop Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka
4.11. / 18:00 / Práce se skupinovou dynamikou – Facilitované setkání
6.11. / 10.00 – 15.00 / Sázení stromů
7.11. / 15:00 / Práce se skupinovou dynamikou – Facilitované setkání
8.11. Dernisáž výstavy